dinsdag, 6. mei 2014 - 18:00 Update: 03-07-2014 0:36

Toenamw twintigers met minimumloon

Foto van portemonnee | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van portemonnee | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal banen met een minimumloon nam in de periode 2008-2012 licht toe. De toename zit vooral bij jongeren van 20 tot 30 jaar.

 In 2012 was bij 6,2 procent van het totaal van de banen in ons land sprake van het minimumloon.  Dat is iets meer dan in 2008, toen dit aandeel 5,9 procent bedroeg. Er waren in 2012 in totaal 491 duizend banen met het minimumloon.

Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aandeel minimumloonbanen van jongeren tussen 20 en 30 jaar gestegen van 10 procent in 2008 naar 12 procent in 2012. Terwijl het aantal banen van jongeren van deze leeftijd met meer dan 29 duizend afnam, groeide het aantal jongeren dat tegen het minimumloon werkt met 31 duizend.

Jongeren hebben vaker een tijdelijke baan of een bijbaan dan ouderen. Daarnaast komen jongeren sneller in aanmerking voor een minimumloonbaan, doordat zij weinig tot geen werkervaring hebben. De toename hangt bovendien samen met de verslechterde arbeidsmarkt voor jongeren, die zich ook uit in een stijgende werkloosheid onder hen.

Onder mensen van boven de 35 jaar is het aandeel minimumloonbanen vrijwel constant gebleven in de tijd. In de groep 60- tot 65-jarigen steeg het aantal banen aanzienlijk, maar daalde het aandeel met minimumloon.
Categorie:
Tag(s):