maandag, 13. januari 2014 - 20:12 Update: 03-07-2014 0:44

Ton Heerst ligt wakker van tweedeling

Ton Heerst ligt wakker van tweedeling
Amsterdam

Amsterdam - FNV-voorzitter Ton Heerts zegt wakker te liggen nu voor grote groepen mensen in Nederland langdurige werkloosheid, tekortschietende zorg en sociale uitzichtloosheid dreigt. Daarnaast maakt Heerts zich ook zorgen om zzp’ers die eigenlijk 'verkapte werklozen' blijken.

Wajongers 'Die tweedeling, daar lig ik echt wakker van.' Dat zei FNV-voorzitter Ton Heerts vanmiddag tijdens zijn nieuwjaarsbijeenkomst. Hij verwees met name naar de veranderingen in de bijstand, de bezuinigingen op de zorg en de dreigende mislukking van de Participatiewet (Wajongers).

Bezuinigingen

Daarnaast maakt de FNV zich zorgen om de wet Werk en Bijstand. Daardoor komen er volgens Heerst grote groepen op de arbeidsmarkt die zonder loon werk gaan verrichten. Dat leidt nu al op grote schaal tot verdringing van regulier werk en dat wordt alleen maar meer.' Hij wijst ook op de effecten van de bezuinigingen op de zorg, waardoor honderdduizenden ouderen straks verstoken blijven van de zorg die ze eigenlijk nodig hebben.

'Eerst banen, dan herkeuren'

Heerts nam eerder die middag nog deel aan de hoorzitting van de Tweede Kamer over de Participatiewet, waardoor mensen met een arbeidshandicap weer moeten kunnen meedoen met de reguliere economie. Daarvoor moeten er 125.000 banen bijkomen. 'Het kan niet zo zijn dat de herkeuringen er enkel toe leiden dat mensen verplaatst worden naar een bijstandsuitkering. Eerst die banen, dan pas de herkeuringen. Anders gaat wat ons betreft het feest niet door.'

Koopkracht en echte banen

De FNV gaat in 2014 door met haar campagne voor koopkracht en echte banen . Dit komt vooral naar voren in de cao-inzet op drie procent loonsverhoging en terugdringen van doorgeschoten flexwerk. Rond de gemeenteraadsverkiezingen zal de FNV partijen en kiezers bestoken met voorstellen voor een socialer lokaal beleid.

Plannen

Eind januari komt er een conferentie met de kerken over het thema ‘Weg uit de crisis’. Begin april sluit de FNV aan bij een Europese demonstratie in Brussel. Heerts: 'Wie betaalt de rekening van de crisis. Het kan toch niet zo zijn dat de jongens van de banken nu hun schaapjes op het droge hebben en dat de mensen die hun baan kwijt zijn en aangewezen zijn op onze voorzieningen, nu in de ellende achterblijven.'

Categorie: