dinsdag, 16. september 2014 - 13:24 Update: 16-09-2014 17:54

Troonrede in teken van brandhaarden en economie

Koning Willem Alexander leest troonrede 2014 voor
Foto: Archief EHF
Den Haag

De koning opende de troonrede van 2014 met een blik over de onveiligheid die er momenteel heerst in de wereld, zo ook dicht bij huis. Hiermee doelde hij op de crash met de vlucht MH17 waarbij een groot aantal Nederlanders om het leven kwamen.

Ook sprak de koning zijn ongerustheid uit over onder andere Syrië. Van wegen de onrust in de wereld stelt de regering extra geld beschikbaar aan Defensie. De spanningen in Noord-Irak, Syrië en Gaza mogen zich niet verspreiden over onze straten. Volgens de koning voelen de brandhaarden in deze gebieden een gevoel van onmacht en spanningen op in de straat. 

De koning zei dat militairen die uitgezonden zijn op buitenlandse missies groot respect verdienen voor het werk wat zij doen.

Economie
In eigen land werkt de regering aan structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. Daarvoor zijn nodig: gezonde overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling, een houdbaar stelsel van sociale en oudedagsvoorzieningen, een goed functionerende arbeidsmarkt en woningmarkt, een toekomstgericht onderwijsstelsel en betaalbare en toegankelijke zorg. Het oog van de regering is daarbij ook gericht op samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk, om daar eveneens een duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen.