vrijdag, 15. augustus 2014 - 12:32 Update: 15-08-2014 19:32

Universiteitspersoneel komt steeds vaker uit het buitenland

Nederlands onderwijs en onderzoek steeds internationaler
Foto: Archief EHF
Den Haag

De groep internationale wetenschappers onder het universiteitspersoneel is in de jaren 2007-2013 met 50% gestegen.

Dat blijkt uit de nieuwste personeelscijfers van de VSNU, zo meldt de VSNU op de website. Inmiddels heeft ruim 1/3 van het wetenschappelijk personeel van universiteiten een niet-Nederlandse nationaliteit. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Nederlandse universiteiten blijken steeds vaker een thuis te zijn voor de beste internationale wetenschappers. Nederlandse studenten profiteren hiervan, maar ook de Nederlandse samenleving als geheel.”
 

Onderzoek van internationale topkwaliteit heeft grote maatschappelijke impact en bevordert economische innovaties. De internationalisering van het wetenschappelijk personeel past bovendien bij de ambitie om tot de top 5 van de wereldwijde kenniseconomieën te behoren, een ambitie die de Nederlandse overheid als topprioriteit heeft bestempeld.

Techniek, natuur en economie meest internationale sectoren
Uit de nieuwe cijfers blijkt dat met name de technische, de natuurwetenschappelijke en de economische sectoren het hoogste percentage buitenlands wetenschappelijk personeel hebben. Volgens de VSNU is het opvallend dat internationale wetenschappers uit de opkomende economieën China en India veelal in de wetenschappelijke sectoren techniek en natuur werken.

Groei bij alle wetenschappelijke functies
Uit de cijfers blijkt dat de groei van internationale medewerkers zich bij alle wetenschappelijke functies heeft ingezet. Zo kwam in 2007 19% van de universitair docenten uit het buitenland, in 2013 is dat verder gestegen tot 29%. De functiecategorie ‘promovendus’ is het meest geïnternationaliseerd, maar liefst 46% van alle promovendi in dienst van een universiteit komt uit het buitenland.
 

 

 

Categorie:
Provincie: