maandag, 14. april 2014 - 11:32 Update: 03-07-2014 0:38

UWV verstrekt in 2013 recordaantal WW-uitkeringen

UWV verstrekt in 2013 recordaantal WW-uitkeringen
UWV verstrekt in 2013 recordaantal WW-uitkeringen
Amsterdam

Als gevolg van de economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met werkloosheid. Dat betekent fors meer werk voor UWV.

UWV heeft in 2013 613.200 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012. UWV betaalde Euro 21,4 miljard aan uitkeringen uit aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden. Onder hen waren 437.700 WW'ers en 956.400 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering. In 2013 vonden 241.800 WW'ers en 6.600 Wajongers mede dankzij de dienstverlening van UWV werk.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in 2013 relatief het meest toe in de sectoren zorg en welzijn, grootwinkelbedrijf, vervoer en opslag en metaal- en technische bedrijven. Aan 55-plussers, jongeren tot 25 jaar en vrouwen heeft UWV relatief meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan aan andere groepen. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg tussen eind 2012 en eind 2013 met 29 procent (97.500) tot 437.700. Onder 55-plussers (+31 procent) was de toename het sterkst.

Categorie: