maandag, 25. augustus 2014 - 10:15 Update: 25-08-2014 10:21

Vakcentrales: Gemeentelijke bezuinigingsdrift maakt teveel kapot

Vakcentrales: Gemeentelijke bezuinigingsdrift maakt teveel kapot
Foto: fbf
Amsterdam/Den Haag

FNV, CNV en VCP roepen in een open brief aan alle gemeenten de wethouders van Nederland tot de orde. In steeds meer gemeentes wordt veel meer bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd.

Dat betekent dat nog meer mensen werkloos raken. Bovendien wordt geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de thuiszorg aan andere dingen besteed.

FNV
Ton Heerts, voorzitter FNV: “Door dubbele bezuinigingen in de zorg komen mensen straks in grote problemen. Verpleeghuizen gaan dicht, maar gemeentes bezuinigen vervolgens ook de thuiszorg weg. Wie zorgt er dan voor onze ouderen en chronisch zieken? Wethouders in heel het land moeten nu duidelijk maken of ze kiezen voor mensen of voor lantaarnpalen.”

Maurice Limmen, voorzitter CNV: “Steeds meer gemeenten bezuinigen niet de voorgeschreven 32 procent op de thuiszorg, maar bezuinigen die helemaal weg. Er zijn voorbeelden bekend van gemeenten die meer dan de helft korten op het budget voor begeleiding en dagbesteding van gehandicapten en ouderen. Deze overijverige bezuinigingsdrift maakt teveel kapot.” Reginald Visser, duo-voorzitter VCP vult aan: "Wat gebeurt in Flevoland is niet acceptabel."

CNV
Heerts: "Met de doorgeslagen bezuinigingen zien honderdduizenden ouderen vaak hun laatste vertrouwde gezicht thuis vertrekken. Dat maakt het werk van de thuiszorg zo uniek. Raadsleden roep ik op na het zomerreces in hun gemeente direct debatten aan te vragen over dit probleem." Ook vragen de vakcentrales in hun brief aan de wethouders er op toe te zien dat er in hun gemeente niet meer dan nodig wordt bezuinigd en dat geld dat ‘geoormerkt’ is, gebruikt wordt waarvoor het bestemd is.

De vakcentrales vinden het goed dat er sinds 2012 minder is bezuinigd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maar nog steeds verliezen tienduizenden, vaak lager opgeleide mensen,  hun baan. De vakcentrales zullen dus ook bij het kabinet blijven aandringen op een verdere beperking van de bezuinigingen.

De vakcentrales FNV, CNV en VCP schrijven verder dat aanbesteden in het gehele sociale domein een ‘race to the bottom’ creëert. En dat zorgt voor een onwenselijk laag voorzieningenniveau voor mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen.

Verder wijzen zij de gemeenten op het belang van een ‘gelijk speelveld’ en de onderhandelingen die daarover gaande zijn. Ook is het van belang dat er een verbod komt op het fenomeen alfahulpen en dat mensen die hetzelfde werk doen als thuishulpwerknemers gelijke rechten krijgen.
 

Categorie:
Provincie: