dinsdag, 18. februari 2014 - 10:13 Update: 03-07-2014 0:42

Veel Wajongers krijgen een te hoge uitkering

Staatssecretaris Klijnsma | Min. van SZW
Foto: Min. van SZW
Amsterdam

In 2010 werden op grond van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongeren (Wajong) alle jongeren met een lichte geestelijke beperking volledig arbeidsongeschikt verklaard, net als jongeren met een zware meervoudige handicap.

Hierdoor ontvangen tenminste 140.000 van de 240.000 Wajongers nog steeds een hogere uitkering dan waarop ze volgens de regels recht hebben. Dit meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), zo schrijft Trouw dinsdag. Het hoge aantal Wajongers dat onterecht een hoge uitkering krijgt, kost de overheid miljoenen euro's extra. Staatssecretaris Klijnsma wilde de huidige Wajongers alsnog keuren om te kijken wie er van hen toch zou kunnen werken. Mochten ze geen werk vinden, dan zouden ze bijstand krijgen. Maar dit plan kwam niet door de Tweede Kamer.

Voor 2010 werd niet gekeken of een Wajonger arbeid zou kunnen verrichten, zo meldt het UWV. De jonggehandicapte ging alleen langs een verzekeringsarts en niet langs een arbeidsdeskundige. De arts stelde alleen vast wat de jongere mankeerde.

Van alle Wajongers heeft een derde een lichte verstandelijke beperking, zoals zwakbegaafdheid. Een kwart is autistisch of heeft een ontwikkelingsstoornis als ADHD. Een vijfde heeft een psychiatrische aandoening, zo'n 14 procent een lichamelijke handicap en bijna 10 procent een ernstige verstandelijke beperking.

Vanaf het moment dat in 2010 de wet werd aangepast, gaan de Wajongers ook langs een arbeidsdeskundige van het UWV. Aan de hand van een lijst met functies wordt vastgesteld in hoeverre iemand kan werken. Het probleem is alleen dat op deze lijst weinig bestaande functies of banen staan waarvoor ook vacatures zijn. Daardoor kunnen de arbeidsdeskundigen bijna geen functies aandragen waarmee jongeren met een lichte aandoening het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dus geven ze bijna alle jonggehandicapten nog steeds automatisch het stempel 'volledig arbeidsongeschikt'.

Vanaf 2015 moet de nieuwe Participatiewet gaan gelden. Dan komt alleen wie echt volledig arbeidsongeschikt is nog in de Wajong terecht. De Tweede Kamer zal daar vandaag over debatteren. Vanwege de Participatiewet komen er nieuwe regels die het UWV in staat moet stellen iemands arbeidsvermogen goed te beoordelen. Deskundigen denken dat dan circa 70  procent van de Wajongers buiten de boot valt. Zij komen in de bijstand als ze geen werk vinden.

Provincie:
Tag(s):