zondag, 2. november 2014 - 22:10 Update: 03-11-2014 11:25

VEH: 'Schaderegeling NAM kan zo naar prullenbak'

VEH: veel klachten over manier waarop de NAM schade afhandelt
Foto: Archief EHF
Amersfoort

In een rapport dat komende dinsdag in Groningen wordt gepresenteerd komt de Vereniging Eigen Huis (VEH) met een vernietigend oordeel over de regeling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM voor het vergoeden van schade als gevolg van aardgaswinning.

Volgens de VEH kan de regeling die de NAM hanteert zo de prullenbak in, zo meldt de NOS. Er moet een heel nieuw schadeprotocol worden ontwikkeld, waarmee de nieuwe uitvoeringsorganisatie die de schades vanaf 1 januari gaat afhandelen aan de slag kan. Dat is de conclusie van een rapport. Dinsdag is er een belangrijke vergadering van de zogenoemde Dialoogtafel in Groningen, onder voorzitterschap van Jacques Wallage en Jan Kamminga. een belangrijk gespreksonderwerp is de afhandeling van de schade. Er zullen drie onderzoeken worden gepresenteerd waaronder het rapport van de VEH.

Meldpunt schadevergoeding VEH
Bij het eigen meldpunt voor aardbevingsschade van de VEH kwamen recentelijk veel reacties van mensen binnen die niet alleen een flinke schade hadden, maar ook klachten over de manier waarop de NAM met die schade is omgegaan. Vooral bij grotere schadebedragen ontstaan problemen. Mensen moeten soms lang wachten voordat de schade wordt gerepareerd en er ontstaan soms vervelende discussies omdat mensen wordt verweten dat de schade is ontstaan door achterstallig onderhoud in plaats van door aardbevingen.

Provincie: