donderdag, 11. september 2014 - 10:06 Update: 11-09-2014 14:35

'Veilige snelheden op alle provinciale wegen'

Geen max maar veilige snelheden op alle provinciale wegen
Foto: fbf
Den Haag

Er zou een permanent inhaalverbod en lagere maximumsnelheden op alle provinciale wegen moeten komen om onnodige, dodelijke verkeersongelukken te voorkomen.

Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De ongevallencijfers voor de 50- en 80-wegen, zijn ze alles behalve veilig. Vorig jaar stierven bij ongelukken 570 mensen en dat aantal kan fors omlaag volgens verkeersveiligheidsadviseur SWOV.

SWOV constateert in haar onderzoek voorts dat het dwarsprofiel van veel enkelbaans 80-wegen niet conform de ontwerprichtlijnen zijn: regelmatig zijn ze te smal. De oorzaak is dat er vaak simpelweg geen ruimte is om het dwarsprofiel aan de richtlijnen te laten voldoen. Wat echter ook meespeelt, is dat de van de verschillende ontwerpelementen onvoldoende is aangegeven wat het verkeersveiligheidsbelang ervan is: ‘Dit maakt het voor ontwerpers soms verleidelijk om van de richtlijnen af te wijken’, aldus Atze Dijkstra van SWOV.

'Geen max maar veilige snelheden'
SWOV beveelt in het onderzoek "Naar meer veiligheid op gebiedsontsluitingswegen" aan om voor deze grijze wegen niet alleen in termen van maximum snelheden kunnen denken, maar vooral ook in termen van veilige snelheden. Daar waar op deze wegen snel en langzaam verkeer elkaar kunnen ontmoeten, zouden wegbeheerders een veilige snelheid moeten afdwingen. Dat kan bijvoorbeeld door plateaus aan te brengen op kruispunten. SWOV noemt in haar rapport een regime van 30, 50 of 70 km/uur, afhankelijk van het type aansluiting en ontmoeting.

Provincie: