zondag, 31. augustus 2014 - 11:07

Verkeerscontrole in Groningen levert 24 bekeuringen op

Verkeerscontrole in Groningen levert 24 bekeuringen op
Groningen

De politie heeft zaterdagmiddag en –avond een verkeerscontrole gehouden op de Duikerkenstraat in Groningen. Deze controle was met name gericht op geluidemissie van uitlaten van motorvoertuigen.

Er zijn in totaal 20 voertuigen, waarvan vier motoren gecontroleerd. Eén van deze was in orde, de overige 19 bestuurders hebben verschillende processen-verbaal ontvangen. In 13 gevallen moet het voertuig hergekeurd worden door de RDW. Eén auto had dusdanige gebreken dat deze direct uit het verkeer is gehaald.

In totaal zijn er 24 processen-verbaal opgemaakt; 13 voor het overschrijden van de toegestane geluidsemissie, twee omdat het kenteken niet in orde was, twee voor een lekke uitlaat, drie voor versleten banden, één voor het ontbreken van richtingaanwijzers, één voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs, één voor versleten wiellagers en één voor niet goed werkende remmen. 

Provincie:
Blik op 112: