dinsdag, 11. maart 2014 - 17:33 Update: 03-07-2014 0:40

Verkoop brandstoffen daalt voor tweede jaar op rij

Verkoop brandstoffen daalt voor tweede jaar op rij
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de verkoop van brandstoffen in Nederland gedaald. Dat constateert de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) op basis van recente cijfers van het CBS.

De daling van 2013 ten opzichte van 2011 voor diesel, benzine en LPG bedraagt 5%. Ten opzichte van 2012 daalde de brandstofplas met 1,6%. NOVE, brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, krijgt al langere tijd vanuit de achterban te horen dat verkoop van brandstoffen onder druk staat.

Drie hoofdoorzaken
Volgens NOVE-directeur Erik de Vries zijn er drie hoofdoorzaken voor de daling in de verkopen: “Ten eerste worden de voertuigen steeds zuiniger, waardoor het gemiddeld verbruik afneemt. Verder zaten we het afgelopen jaar nog in een periode van economische teruggang. Tot slot werd in 2013 door de accijnsverschillen al meer over de grens getankt, waardoor volume weglekte naar het buitenland.”
Grenseffect heviger in 2014
“We zijn bang dat dit laatste effect in 2014 veel heftiger is, door de eenmalige accijnsverhogingen plus de automatische indexatie van accijnzen per 1 januari jongstleden.
Wij roepen het kabinet dan ook op deze verhogingen terug te draaien en de jaarlijkse automatische indexering, waardoor Nederland steeds verder uit de pas loopt met de buurlanden, af te schaffen”, aldus De Vries.
Voor langere termijn structurele krimp
Voor de langere termijn is de verwachting dat de krimp in de verkoop van brandstoffen zal voortzetten, aangezien de groei van het wagenpark in Nederland, zowel zakelijk als particulier, stagneert. Ook de ontwikkelingen naar zuinigere voertuigen, samen met een groei van het aantal elektrische voertuigen, zal aanhouden.
.

Provincie: