zaterdag, 25. januari 2014 - 17:23 Update: 03-07-2014 0:43

Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren registratielast als doorgeschoten

Foto van verpleegkundigen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

In de zorg is de registratielast de afgelopen jaren flink toegenomen. De patiëntenzorg heeft daar inmiddels flink onder te lijden.

Dat zegt bijna negentig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden in een onderzoek van de NOS en V&VN.

Veel meer dan 5 jaar geleden
Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat 92% van de 1.129 ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden de registratielast als doorgeschoten ervaart. Ongeveer de helft zegt twee tot drie uur per dag bezig te zijn met administratieve handelingen.

Twintig procent gaf zelfs aan hier meer dan drie uur per dag aan kwijt te zijn. 'Veel meer dan vijf jaar geleden'. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat 87% van de respondenten meer of veel meer last van registratielast heeft dan vijf jaar geleden en 95% zegt dat het aantal registraties enorm is toegenomen. 92% vindt dat registratie is doorgeschoten en ervaart registreren vaak als overbodig.


Terugkoppelen resultaten
Toenemende registratielast in de zorg is al jaren punt van ergernis van verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN vindt dat veel kritischer moet worden gekeken naar wat en hoe vaak wordt geregistreerd en vooral wat vervolgens met die metingen wordt gedaan om de patiëntenzorg te verbeteren.

Helma Zijlstra, directeur V&VN: 'Verpleegkundigen en verzorgenden hebben hun vak natuurlijk gekozen vanuit een passie voor patiëntenzorg. Het gaat wringen als ze teveel tijd kwijt zijn met registreren en de balans zoek is met tijd voor patiënten.' Dat wordt bevestigd door het onderzoek: 87% van de respondenten vindt dat de directe patiëntenzorg lijdt onder de toegenomen regeldruk. 'Onze leden zien het belang van meten en registreren, maar de hoeveelheid en manier van registreren zijn wel bepalend voor de motivatie om dat te doen. We zien nu dat meetresultaten vaak niet teruggekoppeld worden aan onze beroepsgroep. Terwijl we weten dat juist die betrokkenheid bij registratie en de relevantie voor hun eigen werk, registratie pas echt zin geeft.'