dinsdag, 11. maart 2014 - 14:08 Update: 03-07-2014 0:40

Verscherpt toezicht bij dierverwaarlozing werpt vruchten af

Foto van koe
Foto: fbf
Foto van koe
Foto: fbf
Utrecht

Intensieve handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft er toe geleid dat het dierenwelzijn op 50 veeteeltbedrijven het afgelopen jaar sterk verbeterd is. Daardoor is verscherpt toezicht op deze bedrijven niet langer nodig.

Tegelijkertijd komen er jaarlijks nieuwe bedrijven bij waar de NVWA het toezicht moet verscherpen. Dit wordt mede veroorzaakt door de economische situatie in de agrarische sector, aldus de NVWA in de jaarrapportage ‘Aanpak dierverwaarlozing’. 

De NVWA houdt extra toezicht op 325 bedrijven waar een serieus risico op dierverwaarlozing bestaat. Inspecteurs en dierenartsen van de NVWA beoordelen of de verzorging van de dieren goed is en of er aan de opgelegde maatregelen is voldaan. Pas als het bedrijf heeft laten zien dat de leefomstandigheden van de dieren structureel op orde zijn, wordt de frequentie van inspecties afgebouwd.

In 2013 zijn er ruim 2300 welzijnsinspecties uitgevoerd. Dat zijn er bijna 700 meer dan in 2012. In totaal is er 87 keer proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Ook zijn er 172 schriftelijke waarschuwingen gegeven en is er 211 keer een toezichtrapport opgemaakt. In 2013 zijn in het kader van bestuursrecht 410 lasten opgelegd, waarvan het merendeel een Last Onder Bestuursdwang. 

Provincie: