maandag, 12. mei 2014 - 14:45 Update: 03-07-2014 0:36

VGZ maakt winst van 510 miljoen euro

Logo van VGZ | VGZ
Foto: VGZ
Arnhem

In 2013 heeft Coöperatie VGZ een winst geboekt van 510 miljoen euro. Dit meldt VGZ maandag.

Lagere premie 2014
‘Meer dan de helft daarvan, 290 miljoen euro, heeft VGZ al teruggegeven aan haar verzekerden in de vorm van een lagere premie voor 2014’, aldus VGZ.

De premie is daarmee gemiddeld 86 euro per betalende verzekerde goedkoper geworden.

Met het positieve resultaat laat Coöperatie VGZ zien goede zorg in te kopen voor haar verzekerden tegen een betaalbare prijs. In totaal betaalde Coöperatie VGZ in 2013 voor 9,9 miljard euro aan zorgkosten voor haar verzekerden. Het aantal verzekerden van Coöperatie VGZ steeg in 2013 met ruim 69.000.

Coöperatieve grondslag
‘Dit positieve resultaat is een gevolg van een goede, doelmatige zorginkoop in combinatie met het gegeven dat onze verzekerden in 2013 minder gebruik hebben gemaakt van zorg dan verwacht. Hierdoor hebben we een relatief hoog bedrag per verzekerde gekregen uit het Zorgverzekeringsfonds’, aldus Kees Hamster, CFO van Coöperatie VGZ.

‘We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan onze maatschappelijke opgave om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Dat sluit ook goed aan op onze coöperatieve grondslag.’

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders. Winst komt dus altijd ten goede aan onze verzekerden. Hetzij door investeringen in de zorg, hetzij door een premieverlaging of door het op peil houden van de solvabiliteit.

Coöperatie VGZ heeft een deel van het positieve resultaat over 2013 ingezet om de solvabiliteit aan te vullen. Dit is nodig omdat per 1 januari 2015 delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Categorie:
Tag(s):