dinsdag, 29. april 2014 - 10:38 Update: 03-07-2014 0:37

Vier banken moeten extra buffer opbouwen van DNB

Foto van ING-hoofdkantoor
Foto van ING-hoofdkantoor
Amsterdam

De Nederlandsche Bank (DNB) is voornemens een extra kapitaalbuffervereiste in te stellen voor de vier Nederlandse systeembanken. Deze zogenoemde systeembuffer zal 3% van de naar risico gewogen activa bedragen voor ING Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank, en 1% voor SNS Bank.

De banken mogen de buffers geleidelijk opbouwen tussen 2016 en 2019. De Implementatiewet CRR/CRD IV, waarin de grondslag voor de systeembuffers is opgenomen, is vorige week dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. De Implementatiewet treedt na aanvaarding door de Eerste Kamer in werking.

Systeembanken hebben een centrale plaats in het financiële stelsel. Een faillissement van een dergelijke sterk met de economie vervlochten bank zou onaanvaardbaar hoge risico’s en kosten met zich meebrengen voor het financiële stelsel en de reële economie. De systeembuffers vergroten de weerbaarheid en verkleinen daarmee de kans op faillissement van systeembanken. In 2011 heeft DNB reeds aangekondigd buffervereisten voor systeembanken te willen verhogen met 1 tot en met 3 procent van de naar risico gewogen activa; vandaag is bekend gemaakt welk bufferpercentage per bank zal gelden.

Categorie: