maandag, 25. augustus 2014 - 15:22 Update: 25-08-2014 15:29

Voorlopige oplossing bewoners Dennenrust in Wageningen

Voorlopige oplossing Dennenrust in Wageningen
Foto: Archief EHF
Wageningen

De gemeente Wageningen en de Stichting Jah-Jireh hebben samen een kortetermijnoplossing gevonden voor de opname van nieuwe bewoners in Dennenrust. Dit meldt de gemeente maandag.

Tot en met 31 december 2014 geldt als toelatingscriterium dat nieuwe bewoners een AWBZ-indicatie moeten hebben, af te geven door het CIZ. Voor de lange termijn moet een structurele oplossing komen, waarbij het ministerie initiatief neemt voor een vervolggesprek. Hiervoor is afstemming nodig met andere partijen en vergt dus meer tijd.

Burgemeester Geert van Rumund: ”Ik ben verheugd met deze praktische insteek met een korte- en langetermijnoplossing. Het gesprek verliep in prettige sfeer en was zeer constructief. Duidelijk werd dat beide partijen het in de kern met elkaar eens zijn: een pure woonbestemming is niet aan de orde. Er moet wel duidelijkheid komen over het planologisch inpassen van nieuwe zorgvormen. Dit kunnen we planologisch vertalen en vervolgens in het bestemmingsplan opnemen.”

Korte- en lange termijn
Om te zorgen dat de Stichting Jah-Jireh nieuwe bewoners kan toelaten in Dennenrust is er een kortetermijnoplossing nodig. De structurele langetermijnoplossing vergt afstemming met meerdere partijen, aangezien het een kwestie is die niet alleen in Wageningen speelt. Afgesproken is dat het ministerie van VWS het initiatief neemt voor een vervolggesprek in september.

Afhankelijk van zorg
Nieuwe bewoners moeten een AWBZ-indicatie hebben, welke wordt afgegeven door een onafhankelijke instelling, het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Om een indicatie te krijgen, moet men in enige mate afhankelijk zijn van zorg. Deze afspraak geldt voor dit jaar. Voor de periode vanaf 1 januari 2015 worden, zoals reeds aangegeven, andere structurele afspraken gemaakt, in verband met de wijzigingen in wetgeving , die op dat moment naar verwachting van kracht worden. 
De gemeente Wageningen heeft de 77 huidige bewoners (peildatum 19 mei 2014) begin juli een gedoogbeschikking toegezonden. Hiermee hebben die bewoners de zekerheid dat zij mogen blijven wonen in Dennenrust, ook als zij niet over de juiste zorgbehoefte beschikken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):