maandag, 13. oktober 2014 - 9:22 Update: 13-10-2014 10:16

Werkgevers willen nieuw sociaal stelsel met vangnet voor zzp'ers

Werkgevers willen nieuw sociaal stelsel

'Het stelsel van sociale zekerheid moet grondig worden gerenoveerd zodat alle werkenden hierop een beroep kunnen doen, ongeacht de vorm van hun werkcontract.'

Dat stelt Harry van de Kraats, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN, vandaag tijdens het AWVN-jaarcongres in Den Haag, zo meldt de AWVN op de website.

Volgens Van de Kraats past het huidige stelsel niet meer bij deze tijd. 'Het stelsel blokkeert de economische groei en de banengroei. Ook remt het de kwalitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Hierdoor dreigt een tweedeling tussen een krimpende groep werkenden met een vaste baan en veel zekerheden enerzijds en anderzijds een snel groeiende groep flexwerkers en zelfstandigen zonder aanspraak op sociale voorzieningen.'

Nieuw sociaal beleid voor Nederland
Premier Mark Rutte ontvangt vandaag tijdens het congres uit handen van Van de Kraats een manifest met de titel ‘Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’. Dat manifest is een uitvloeisel van klankbord-bijeenkomsten van een door AWVN uitgenodigd gezelschap van werkgevers, vakbondsleiders en wetenschappers.

Volgens AWVN leidt onzekerheid over de eigen werksituatie en financiële risico’s bij veel flexwerkers en zelfstandigen tot minder consumptieve bestedingen en minder investeringen in (bij)scholing. Bij mensen met een vaste baan werkt het huidige stelsel juist behoudzucht in de hand.
De werkgeversvereniging roept werkgevers, werknemers en de politiek daarom op om snel met elkaar in discussie te gaan om te komen tot een nieuw, breed gedragen sociaal beleid met optimale flexibiliteit voor bedrijven en een vitale arbeidsmarkt met basiszekerheden voor alle werkenden in Nederland. Uitgangspunt voor AWVN is een verplichte basisregeling met een gelijke bescherming voor werkenden, op basis van risicosolidariteit. In die regeling zijn opgenomen werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en opleiding.

Het pleidooi voor vernieuwing van de socialezekerheidsregelingen is slechts één element in een breder pakket van voorstellen. Andere elementen zijn het terughalen van uitvoerend werk naar Nederland en het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsbevolking.

De voorstellen in het AWVN-pakket zijn doorgelicht door SEO Economisch Onderzoek. De conclusie van die toetsing is dat het pakket oplossingen kan bieden voor de gesignaleerde problemen.

Categorie: