maandag, 27. oktober 2014 - 18:49

Werkstraf jongeren Rotterdam-Zuid voortaan in eigen wijk

Foto van jongeren met taakstraf afval opruimen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Jongerenwerkers gaan jongeren tussen de 12 en 18 jaar begeleiden voor één van de onderdelen van de Halt-straf: de werkstraf. Dit voeren zij uit in de eigen wijk.

Zo dragen jongeren bij aan hun eigen leefomgeving en ervaren zij wat het is om een positieve bijdrage te leveren aan hun wijk. Bijkomend voordeel is dat het contact tussen de jongere en de jongerenwerker wordt verstevigd, zodat zij elkaar weten te vinden en eventuele nieuwe overlastsituaties voorkomen kunnen worden. Vandaag is een convenant ondertekend waarin Halt en Jongerenwerk op Zuid deze samenwerking bevestigen.

Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid) is enthousiast over de samenwerking met Halt: "Het is uitstekend dat jongeren een deel van hun straf in hun eigen wijk gaan uitvoeren. Dat heeft meerdere voordelen en dat blijkt ook uit onderzoek: de buurt ziet dat de overlastgevers iets terug doen voor de maatschappij, er wordt geappelleerd aan hun normbesef en waar mogelijk herstellen de jongeren de schade die ze zelf hebben aangericht. Ik verwacht bovendien dat er een preventieve werking vanuit gaat."

Samenwerking Halt en Jongerenwerk op Zuid

De samenwerking tussen Halt en Jongerenwerk op Zuid gaat over het uitvoeren van werkstraffen. Deze nieuwe samenwerking is gericht op jongeren die delicten hebben gepleegd die overlast in de wijk hebben veroorzaakt. Naast onder andere excuus aanbieden en de schade vergoeden, gaat de jongere tijdens zijn Halt-straf een bijdrage leveren aan de wijk, zoals schoonmaken, de buitenruimte onderhouden of bijvoorbeeld helpen bij een voetbaltoernooi. Momenteel worden jongeren bij verschillende instanties geplaatst, waarbij Halt zoveel mogelijk zoekt naar een werkstraf die relatie heeft met het delict, bijv. winkeldiefstal bij de winkel.

Ongeveer 850 Rotterdamse jongeren zijn in 2013 naar Halt verwezen. In eerste instantie gaat de samenwerking in Rotterdam-Zuid van start. Als het een succes is kijken Halt en de gemeente of de werkwijze in heel Rotterdam kan worden ingevoerd.

Provincie:
Tag(s):