donderdag, 1. mei 2014 - 13:43 Update: 03-07-2014 0:37

Zorgverzekeraars doen aan ongewenste vormen van doelgroepensturing

Zorgverzekeraars doen aan ongewenste vormen van doelgroepensturing
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In 2012 en 2013 hielden zorgverzekeraars zich aan de acceptatieplicht, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit strookt met het feit dat de NZa in deze periode geen signalen ontving dat verzekerden geweigerd zijn voor een basisverzekering.

Wel neemt de NZa maatregelen om ongewenste vormen van doelgroepensturing te voorkomen. De zorgautoriteit adviseert het ministerie van VWS het huidig beleid voort te zetten om het risicovereveningssysteem, waardoor verzekeraars niet kunnen voorspellen welke doelgroepen langere tijd verlies- of winstgevend zijn actueel te houden.

De verplichting om iedereen te accepteren voor de basisverzekering is cruciaal voor het solidaire stelsel van de basisverzekering in Nederland. De acceptatieplicht houdt in dat iedereen toegang heeft tot elke basisverzekering, ongeacht gezondheidskenmerken, ziektehistorie of leefstijl. De NZa heeft geen concrete signalen die duiden op het overtreden van de acceptatieplicht. Wel signaleert de NZa in haar onderzoek een aantal ontwikkelingen die mogelijk ongewenst zijn. Zo mogen zorgverzekeraars zich bij het aanbieden van polissen op bepaalde doelgroepen richten. Maar het is onwenselijk dat mensen die niet tot de doelgroep behoren zich op een andere, lastigere manier, bijvoorbeeld schriftelijk, moeten aanmelden voor de basisverzekering.

Om ervoor te zorgen dat de toegang tot een en dezelfde basisverzekering voor alle verzekerden ook in de toekomst gelijk blijft, stelt de NZa een aantal acties en aanbevelingen voor. Zo wil de NZa onder meer de transparantie-eisen van zorgverzekeraars aanscherpen om te voorkomen dat bepaalde doelgroepen automatisch enkel naar een bepaalde polis kunnen worden geleid op de website van de verzekeraars. Ook wil de NZa de mogelijkheid verbieden dat bepaalde verzekerden zich alleen schriftelijk kunnen aanmelden, terwijl andere doelgroepen zich wel via de website kunnen inschrijven. De NZa onderzoekt op dit moment of zij de bevoegdheid heeft om dit te doen en vraagt de minister van VWS anders om uitbreiding van haar bevoegdheid op dit punt.

Zorgverzekeraars worden via het zogenoemde risicovereveningssysteem vooraf gecompenseerd voor verschillen in de samenstelling van hun verzekerdenpopulaties. Door dit systeem constant aan te passen, kunnen verzekeraars niet vooraf voorspellen welke groepen verzekerden hen geld kosten of juist opleveren de komende jaren. De NZa adviseert dan ook om dit vereveningssysteem goed te blijven onderhouden en continu aan te passen aan actuele ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld in 2014 de doelgroep 'student' toegevoegd aan dit verrekensysteem.