woensdag, 21. mei 2014 - 15:19 Update: 03-07-2014 0:36

Zuinige autos kosten schatkist 5 miljard euro

Foto van auto en euro | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het stimuleren van de vraag naar zuinige auto’s teneinde de CO2-uitstoot te verlagen heeft sinds 2007 mogelijk 5 miljard euro gekost. Dit meldt de Algemene Rekenkamer woensdag.

‘Het heeft minder CO2 besparing opgeleverd dan uit de officiële cijfers blijkt en is per bespaarde ton CO2 relatief duur’, aldus de Algemene Rekenkamer.

Brandstofverbruik 35% hoger
Het energielabel, dat consumenten moet helpen om de zuinigste auto te kiezen, is op de officiële testresultaten gebaseerd. In de praktijk ligt het brandstofverbruik echter tot 35% hoger.

Nederlands beleid om de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s te verminderen sluit aan op Europees beleid. Europa normeert de CO2-uitstoot van personenauto’s (maximaal 130 gr/km in 2012 en 95 gr/km in 2020).

De CO2-uitstoot door de sector verkeer en vervoer nam in Nederland in de jaren 1999 tot 2006 toe, waardoor de sectorale streefwaarde voor 2010 (maximaal 38,7 megaton CO2) en het sectorale doel voor 2020 (maximaal 35,5 megaton CO2) niet gehaald dreigden te worden.

Nederland wilde daarom strengere Europese normen, maar met name Frankrijk en Duitsland bedongen aanpassingsruimte voor de auto-industrie. Om toch de vermindering van CO2-uitstoot extra te stimuleren voerde Nederland fiscale maatregelen in om de aanschaf van zuinige auto’s te stimuleren.

De staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale maatregelen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) is verantwoordelijk voor het klimaatbeleid en de minister van IenM voor de realisatie van de CO2-reductiedoelen van de sector verkeer en vervoer.

Reactie minister
De minister van Financiën geeft in zijn reactie aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over te nemen.

Categorie: