dinsdag, 7. februari 2017 - 9:00 Update: 10-02-2017 11:03

Onafhankelijk EPV-management met Mijnenergiebundel

ZWIJNDRECHT/ARNHEM (EZPress) - Watch-E en Kuipers Electronic Engineering (TMX) hebben de krachten gebundeld. Met het product Mijnenergiebundel bieden Watch-E en Kuipers Electronic Engineering (TMX) betrokken partijen, zoals woningcorporaties, aannemers en bewoners een onafhankelijke end-to-end oplossing aan voor de monitoring van EPV/NOM woningen. Geboden wordt een onafhankelijk, veilig en betrouwbaar systeem van hard- en software om inzicht te krijgen in de energieprestaties van een woning. Voor de bewoner is een overzichtelijk dashboard beschikbaar dat realtime inzicht geeft in de energiehuishouding.

(b)Onafhankelijk, betrouwbaar en betaalbaar(/b)
De missie van Mijnenergiebundel is om partijen te ontzorgen over de hele keten van monitoring, analyse en EPV-toetsing. De in 2016 tot stand gekomen EPV-wetgeving vereist onafhankelijke en betrouwbare EPV-managementtools. Daarmee kan een NOM-consortium (aannemer, installateur, adviseur) de energieprestaties van de EPV-portfolio gedurende de levensduur van een woning monitoren en garanderen.

Bij de realisatie van elk type energiezuinige woning gaat het om meer dan techniek en contractvormen alleen. Het gaat ook om de eenvoudige en veilige toegang tot transparante en actuele data, het centraal stellen van de bewoner en om sturingsmogelijkheden te hebben voor betrokken partijen. De ketenpartners zijn hier samen aan zet om de vele woningconcepten succesvol te laten worden. De woningcorporatie zal de voorkeur geven aan relevante en kant-en-klare informatie op het juiste moment. De aannemer, tevens garantiepartij, zal continue toegang willen hebben tot benodigde energiedata en verzekerd willen zijn van informatie, zodra er zich een storing of andere uitzonderlijke situatie in een woning voordoet. Mijnenergiebundel is een compleet EPV-managementsysteem dat aan deze eisen voldoet .

(b)Partners Watch-E en Kuipers Electronic Engineering (TMX)(/b)
Watch-E ontwikkelt complete energiesoftware voor EPV/NOM-woningen en scholen en biedt deze op licentiebasis aan aan aannemers en woningcorporaties. Kuipers Electronic Engineering (TMX) levert de hardware en communicatie voor Mijnenergiebundel, de EPV-manager waarmee garantiepartijen hun EPV-portfolio kunnen monitoren en bewaken. Het bedrijf heeft meer dan 30 jaar ervaring en is een autoriteit op het gebied van telemetrie.

Meer weten? Kom naar info-sessie tijdens de Bouwbeurs op 9 februari, om 11.30 uur (Beatrixgebouw)
Voor wie actief is in de energiemonitoring van EPV- en 0-opdemetermarkt, plannen heeft in die richting of meedoet aan een aanbesteding, zijn de twee info-sessies over energiemonitoring van EPV-woningen interessant. Barbera van der Hoek praat geĂ¯nteresseerden gedurende deze sessies helemaal bij over de eisen die de wetgever stelt aan EPV-monitoring. Voor meer informatie en aanmelding, zie mijnenergiebundel.nl. Maximaal 25 personen per sessie.

//Einde bericht

Bron: Partner in Marketing

Dit is een origineel perbericht EZPress News Distribution www.ezpress.eu