maandag, 13. maart 2017 - 11:00 Update: 13-03-2017 17:28

Nieuwe versie DDi 3.4 biedt tel van verbeteringen

HOOFDDORP (EZPress) - DDi Information Automation Engineers, de softwareontwikkelaar uit Hoofddorp komt in de nieuwe versie DDi 3.4 met grote verbeteringen. Deze verbeteringen richten zich met name op het automatiseren van factuurprocessen enerzijds en het minimaliseren van repeterende werkzaamheden bij verzekeraars en assurantietussenpersonen.

(b)DDi Transaction Robot groeit mee met DDi 3.4(/b)

De DDi Transaction Robot maakt standaard onderdeel uit van DDi 3.4. De TA Robot – zoals deze wordt afgekort – analyseert in versie 3.4 30% meer data dan in de vorige versie. Dit betekent dat de TA Robot automatisch meer meta data haalt uit o.a. facturen, schade- en polis correspondentie, emailberichten, gescande en/of elektronische correspondentie. In de praktijk is hierdoor minder tijd nodig om correspondentie te classificeren, minder inspanning nodig om data vast te leggen in Line of Business applicaties en het percentage aan foutieve data daalt naar nagenoeg foutloos. Verder onderscheidt de TA Robot beter de verschillende soorten bijlagen die bij emailberichten zitten.

De rules engine van de TA Robot is ook uitgebreid. Waar eerst emailberichten als geheel werden behandeld, kan nu per emailbijlage worden vastgesteld welke behandelprocessen van toepassingen zijn. Behandelaars krijgen op deze wijze alleen de informatie aangeboden die voor hun relevant is. Door het weglaten van overtollige informatie, werkt de behandelaar sneller haar taak af. Een voorbeeld; de administratie ontvangt alleen de ingeboekte nota en de relatiebeheerder alleen het contract om door te zetten naar zijn klant, terwijl de leverancier beide documenten in een emailbericht had toegestuurd.

(b)Verbeterde Straight Through Processing functies(/b)

De STP mogelijkheden voor zowel het factuurproces als verzekeringsprocessen zijn in DDi 3.4 verder uitgebreid. Via instelbare boekhoudregels worden facturen volledig automatisch geboekt in het ERP-systeem. Controle met onderliggende contracten en/of inkooporders worden automatisch uitgevoerd. Handmatige controle wordt overbodig. Wat rest is het uitvoeren van de betaling. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van bijvoorbeeld schaderegels. Zonder menselijke tussenkomst worden delen van het schadeproces automatisch afgehandeld.

Meer informatie of een update naar versie 3.4? Neem contact op met de Accountmanagers van DDi via 088 567 2000 of http://ddi.nl/contact/.

(b)Over DDi Information Automation Engineers(/b)
Wij DDi’ers geloven dat bedrijven optimaal willen communiceren met hun klanten. Door de huidige 24/7 internet economie zijn die klanten echter veeleisender geworden. Op alle mogelijke manieren nemen ze contact op met bedrijven. Via e-mail, post, social media, fax, etc. Informatie komt overal de organisatie binnen en wordt bewaard in mailboxen, de Cloud, mappen op de server en postbakjes. Voordat berichten kunnen worden behandeld, zijn ze vaak al door vele handen gegaan. Organisaties zijn drukker met het bericht dan met de inhoud. Onze missie is om ieder bericht, ongeacht het medium, inhoudelijk toegankelijk te maken, met een minimum aan inspanningen gestructureerd af te handelen en beveiligd te archiveren.

//Einde bericht

Bron: DDi

Dit is een origineel persbericht EZPress News Distribution BV www.ezpress.eu