dinsdag, 11. oktober 2016 - 8:56 Update: 11-10-2016 9:10

SP wil verhoging lonen en betaalbare huurwoningen voor de 'gewone man'

SP wil verhoging lonen en betaalbare huurwoningen voor de 'gewone man'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De SP wil dat Nederlanders de komende jaren meer te besteden krijgen. Na jaren van achteruitgang in inkomen wordt het tijd dat mensen meer overhouden in de portemonnee.

Emile Roemer: ‘Ons verkiezingsprogramma gaat over stimuleren en investeren. Dat is een radicale breuk met het harde bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte. Met hogere lonen en een tot 10% hogere AOW krijgt Nederland de broodnodige stimulans voor meer werk en welvaart.’

De SP stelt voor het minimumloon tot 10% te verhogen. Honderdduizenden Nederlanders krijgen er daardoor direct fors meer salaris bij. ‘En nog belangrijker, we maken een begin met de loongolf die Nederland nu hard nodig heeft. Als het aan ons ligt gaan alle mensen in de middenhoge en lage loonschalen er fors op vooruit. Dat is hard nodig om de bestedingen en daarmee de groei en de werkgelegenheid aan te jagen.’

Rijken worden rijker

Alle Nederlanders, behalve de 20% rijkste, zijn er sinds 2005 op achteruit gegaan. De kabinetten Rutte I en II deden daar nog een schepje bovenop. De lasten gingen omhoog, de zorgkosten stegen terwijl pensioenen, lonen en uitkeringen werden verlaagd of gedrukt. Roemer: ‘Wij willen de ongelijkheid aanpakken. Een kleine elite heeft de afgelopen jaren goed verdiend terwijl het overgrote deel van de bevolking inleverde. Je inkomen op de nullijn, je ziektekosten omhoog en je huur die explodeert. Dat is de realiteit van grote delen van Nederland. Mensen die de afgelopen jaren in de steek gelaten zijn door de politiek. Niet door ons. Het is nu aan deze mensen, het is nu aan de 80% van de Nederlanders die de crisis hebben moeten betalen, die ze nooit hebben veroorzaakt.’

Met het verhogen van het wettelijk minimumloon gaan ook sociale uitkeringen zoals de AOW, de bijstand en de wajong omhoog. Roemer: ‘De stijging van de koopkracht van ouderen is achtergebleven bij de rest van Nederland. De kosten gaan omhoog en veel ouderen hebben moeite om rond te komen. Bij bijstandsgerechtigden zien we hetzelfde, de uitkering is nu gewoon te laag om van te leven.'

Betaalbare huurwoningen

De SP pleit in haar verkiezingsprogramma tevens voor een structurele huurverlaging van 400 euro per jaar voor bewoners van sociale huurwoningen. Daarnaast wil de SP meer betaalbare huurwoningen.

De partij wil een streep zetten door de verhuurderheffing van ongeveer 2 miljard euro, die corporaties nu moeten betalen. Daardoor krijgen de sociale verhuurders financiële ruimte om de huren te verlagen en te investeren in nieuwbouw en onderhoud. Door het schrappen van de verhuurderheffing slaat het huurplan van de SP een gat van 2 miljard euro in de begroting. De SP wil grote bedrijven, banken en rijke Nederlanders hiervoor de rekening laten betalen.

Het concept-verkiezingsprogramma van de SP voor de verkiezingen van 15 maart 2017 wordt komende donderdag gepresenteerd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):