Tytsjerksteradiel

dinsdag, 16. oktober 2012 - 23:16

Tytsjerksteradiel wil bij-vriendelijker beleid

Afgelopen maandag reikte de GroenLinks-fractie van Tytsjerksteradiel het voorstel ‘Tytsjerksteradiel: Foar én mei de Bij’ uit Lees verder...

dinsdag, 10. augustus 2010 - 12:12

Tytsjerksteradiel geliefd bij burgemeesters

Vijf mensen die ervaring als burgemeester hebben, hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Tytsjerksteradiel. In totaal hebben achttien Lees verder...

vrijdag, 11. april 2008 - 9:30

Tytsjerksteradiel neemt maatregelen tegen armoedeval

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel besluit op 24 april over een nieuw minimabeleid. In dit beleid is specifiek aandacht voor het voorkomen van de zgn. †Lees verder...

dinsdag, 2. oktober 2007 - 14:03

Omscholings-cursus voor Friese kranten-redacties

It gemeentebestjoer fan Tytsjerksteradiel wol it brûken fan de Fryske taal yn doarpskranten stimulearje. Yn gearwurking mei de Afûk wurdt de redaksjes fan Lees verder...

donderdag, 19. juli 2007 - 10:49

Tegenstrijdige regelgeving belemmert agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noordelijke Wouden

Wethouder Maaike Prins van Tytsjerksteradiel spreekt mede namens de colleges van de andere gemeenten binnen het Nationaal Landschap “Noordelijke Woudenâ Lees verder...