arbeidskrachten

woensdag, 13. mei 2015 - 9:48

CBS: Zal vergrijzing leiden tot een tekort aan arbeidskrachten?

De afgelopen tien jaar groeide de bevolking van 15 tot 75 jaar, de potentiële beroepsbevolking, met ruim een half miljoen mensen. De komende tien jaar Lees verder...

Foto van verlichte kas | Archief EHF
donderdag, 3. juli 2014 - 10:04

Chinese stagiaires ingezet als goedkope arbeidskrachten

Bij een gezamenlijke controle van de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de IND op een tweetal kwekerijen en een geitenhouderij, werden onlangs zeven Lees verder...