inning

donderdag, 9. april 2015 - 17:03

Meer lokaal maatwerk bij gemeentelijke belastingen op woningen en ingezetenen

Door het verlagen van loon- en inkomstenbelasting, kunnen de gemeentebelasting via onroerendezaakbelasting of een ingezetenenheffing extra geld innen bij de Lees verder...