donderdag, 13. oktober 2005 - 17:43

4 Miljoen voor Friese ganzen

Het verzoek van de provincie Fryslân voor extra ganzenfoerageergebied is gisteren definitief toegekend door het ministerie van LNV. Fryslân heeft toestemming gekregen om nog 9375 hectare foerageergebied aan te wijzen. Boeren in deze gebieden kunnen een beroep doen op vergoedingen van het rijk voor de opvang van ganzen. Er komt nu 1 miljoen euro extra ter beschikking voor de boeren.

Vanwege de grote belangstelling van de Friese boeren heeft gedeputeerde Anita Andriesen de afgelopen maanden bij het ministerie bepleit om bovenop het toegewezen quotum van bijna 30.000 hectare, nog meer hectares ganzengebied te mogen aanwijzen. In totaal is er nu zo’n vier miljoen euro ter beschikking gekomen voor ganzenopvang. De extra ganzenhectares zijn in eerste instantie toegekend voor periode van twee jaar. Dan zal het ministerie van LNV de totale opgave ganzenfourageergebieden in Nederland evalueren.

De reden voor het aanwijzen van ganzengebieden in Nederland, is de toenemende landbouwschade door ganzen. Buiten de foerageergebieden mogen ganzen en smienten worden verjaagd, in deze gebieden kunnen de dieren echter ongestoord verblijven. Er moet rust en voldoende voedsel zijn. Boeren die hieraan meewerken worden hiervoor gecompenseerd.
Provincie:
Tag(s):