woensdag, 9. november 2005 - 15:07

€ 254.000 voor Europese projecten en internationale energieconferentie

De provincie Fryslân gaat deelnemen aan vier nieuwe Europese Interregprojecten en draagt bij aan een internationale conferentie over duurzame energie en regionale economie in Leeuwarden. GS hebben hiervoor in totaal een bedrag van € 254.000,- als cofinanciering vrijgemaakt. De projecten zijn voorbereid samen met regionale en internationale partners, de projecten hebben te maken met water, innovatie, duurzame energie en regionale economie en duurzaam toerisme. Naast Fryslân zijn de partners (regionale overheden uit) Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en België.

Samen met regionale en internationale partners heeft de ambtelijke dienst een viertal projecten voorbereid die bijdragen aan provinciaal beleid voor milieu en economie. Ook haken de projecten aan bij de Lissabon- en Gothenborg-doelstellingen van de Europese Unie omdat de projecten concreet bijdragen aan het stimuleren van internationale concurrentiekracht en duurzaamheid.

De projecten zijn:

- Facilitating Sustainable Innovation
Met dit project beogen de partners een regionaal netwerk rond de Noordzee op te bouwen dat de implementatie van duurzame innovatie bespoedigt. Het projectvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking tussen de provincie Fryslân en het Cartesiusinstituut/ Kenniscentrum voor Duurzame Innovaties.

- Energize Regional Economies
In nauwe afstemming met Energy Valley en samen met vier ander regionale overheden uit Noordzeelanden wordt een projectvoorstel uitgewerkt rondom het thema energie en regionale economie. Elke regio zoekt uit waar de beste kansen liggen, zoewel met het oog op milieuwinst, als op economische ontwikkeling en het creëren van banen. Een internationale conferentie in Leeuwarden, op 5 en 6 april, dient als startbijeenkomst voor dit project.

- Water Line Economy
Met de implementatie van Europese regelgeving zoals de Kaderrichtlijn Water, de Nitraat Richtlijn en de Grondwater Richtlijn, zijn grote investeringen gemoeid. Met het project Water Line Economy wordt beoogd op een andere manier naar deze regelgeving te kijken; water als aanjager van economische ontwikkeling. Het centrale doel is om binnen duurzaam watermanagement mogelijkheden te zoeken die economische ontwikkelingen langs de waterlijn tussen stad en wetland te stimuleren. De provincie Drenthe is trekker van dit project.

- To Learn
Dit project is gericht op het verzamelen van kennis en analyseren van goede praktijkvoorbeelden op het gebied van duurzaam toerisme. Doel is om de toeristische positie van het Noordzeegebied te verstreken. Acht universiteiten werken samen, de partners hebben allemaal een kustregio als onderzoeksgebeid aangewezen.

Van de eerste twee projecten is de provincie Fryslân trekker, van de andere twee deelnemer.
Provincie:
Tag(s):