dinsdag, 25. oktober 2005 - 12:46

A15 klaar in 2015

Gelderland

Zo kopte de Gelderlander op 17 september. Een brief van de Minister en een coalitieafspraak in Provinciale Staten leidden volgens sommigen direct tot deze conclusie. De krant wist zelfs te melden dat de aanleg al over twee jaar zou beginnen. Dat de zaak toch wat genuanceerder ligt, wordt echter steeds duidelijker.

Een belangrijke voorwaarde van de Minister is dat het Rijk, de provincie en de regio gezamenlijk komen tot een financieel plan. Hoe dat er precies uitziet en wat er vanuit de regio wordt verwacht, is nog niet duidelijk. In elk geval zullen we flink in de buidel moeten tasten, als we voor 2018 willen beginnen met de aanleg.

Maar los van de financiering moeten wij als D66 ook nadenken over de wenselijkheid van dit extra stukje asfalt. In ons verkiezingsprogramma staat niet voor niets: “Slechts bij hoge uitzondering, als daarmee ernstige knelpunten opgelost kunnen worden, wil D66 groene ruimte beschikbaar stellen voor de aanleg van een nieuwe weg.�

De provinciale fractie heeft met enkele afdelingen de afspraak gemaakt deze discussie uitgebreid te voeren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wat ons betreft is dat moment nu gekomen. Wij hebben daarom de projectleider van de A15, de heer A. Heddema, uitgenodigd op 27 oktober een presentatie te komen geven. Aansluitend hieraan zullen we als D66 de discussie voeren.

Als provinciale fractie zullen we de uitkomst van die discussie zwaar laten meewegen. Ik hoop dan ook velen van u te zien. De avond is bedoeld voor alle D66-leden, maar ook anderen zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, namens D66 Gelderland,

©BON
Provincie:
Tag(s):