vrijdag, 14. oktober 2005 - 20:06

‘Gekraakte’ boerderij dit weekeinde nog niet leeg

Gorredijk

De jongeren die in de boerderij aan de Stationsweg 97 te Gorredijk verblijven zullen niet voor dit weekeinde gedwongen worden tot vertrek. Het wachten is op de behandeling van de voorlopig voorziening, die door de advocaat van de jongeren is gevraagd bij de rechtbank. De rechter buigt zich aanstaande maandag over dit verzoek.

Op donderdag 13 oktober werd aan de jongeren een bevel tot handhaving van de openbare orde overhandigd, waarin stond dat de zij het pand uiterlijk vrijdag 14 oktober dienden te ontruimen. Concrete aanleidingen voor het bevel waren diverse vernielingen aan de boerderij, mishandeling van een der betrokkenen en het herhaaldelijk bedreigen van de krakers. De vrees bestaat dat - zonder maatregelen - soortgelijke bedreigingen en schermutselingen zich ook de komende tijd zullen blijven voordoen. Met het bevel wilde burgemeester Sicko Heldoorn (openbare orde en veiligheid) zorgdragen voor de veiligheid van de krakers.

De advocaat van de jongeren heeft aan de rechtbank verzocht om het bevel van de burgemeester te schorsen tot aan de behandeling van het verzoek om de voorlopige voorziening. Dat verzoek is vandaag gehonoreerd.
Burgemeester Heldoorn betreurt dit oponthoud, omdat de veiligheid van de betrokkenen in deze zaak voor hem centraal staat. Voor de veiligheid rondom het pand zullen dit weekeinde wel extra maatregelen worden getroffen.

De boerderij is eigendom van de gemeente Opsterland en was ooit aangekocht om een AZC in Gorredijk mogelijk te maken. Het AZC is er nooit gekomen en daarom zal de gemeente de boerderij nu als bedrijfspand verkopen.
Provincie:
Tag(s):