donderdag, 25. augustus 2005 - 15:02

‘Nederland handelt in strijd met grondwet’

Den Haag

De Nederlandse regering handelt in strijd met artikel 100 van de Grondwet. Dat zegt SP-Kamerlid Harry van Bommel. Hij is verbolgen over het feit dat hij uit de krant moest vernemen dat de regering overweegt opnieuw een militaire missie in Afghanistan uit te voeren.

Artikel 100 schrijft voor dat de regering de Tweede Kamer inlichtingen moet verschaffen over voorgenomen missies. In het verleden deed de regering dit steeds al op het moment dat er een verzoek kwam tot uitzending, ook al moest nog worden onderzocht of uitzending daadwerkelijk mogelijk was.

Van Bommel neemt met de gevolgde gang van zaken geen genoegen. Hij heeft daarom verzocht om een spoed-procedurevergadering om de regering ter verantwoording te roepen.

©BON / Foto FBF.nl
Provincie:
Tag(s):