woensdag, 7. september 2005 - 11:23

AFM: scherper toezicht op Financiële Bijsluiter

Den Haag

De Financiële Bijsluiters die bij de aankoop van complexe financiële producten aan consumenten worden verstrekt, vertonen vaak te veel onjuistheden en kunnen consumenten op het verkeerde been zetten. Dit concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een onderzoek. Vooral de kosten en rendementen van een complex financieel product zijn in te veel gevallen onvoldoende duidelijk. De AFM roept aanbieders van complexe financiële producten op om een actuele, duidelijke en juiste Financiële Bijsluiter te verstrekken aan consumenten. Ook gaat de AFM scherper toezien op de naleving van de regels.

Financiële instellingen zijn sinds 1 juli 2002 verplicht om een Financiële Bijsluiter te verstrekken bij het aanbieden van complexe financiële producten, zoals aandelenleaseproducten, beleggingshypotheken en beleggingsfondsen. In de Financiële Bijsluiter worden alle eigenschappen van het product beschreven, waardoor consumenten op eenvoudige wijze inzicht kunnen krijgen in de kenmerken en risico's van het product.

De AFM heeft financiële instellingen schriftelijk gewezen op een aantal veel voorkomende gebreken die in de Financiële Bijsluiters zijn aangetroffen. Het gaat hierbij om: de productomschrijving, de vermelding van specifieke productgebonden risico's, de verantwoording van rendementen en kosten in een tabel, de specificatie van kosten onder de rendementstabel, de actualiteit van de bijsluiter en het beschikbaar stellen van een Financiële Bijsluiter. Door deze tekortkomingen krijgt de consument onvoldoende inzicht in het product en zijn producten onvoldoende met elkaar te vergelijken.

Eind vorig jaar heeft de AFM aanbevelingen voor een verbeterde Financiële Bijsluiter gedaan. De nieuwe Financiële Bijsluiter moet korter, duidelijker en overzichtelijker en er moet een risicometer in. Met de inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) zal ook deze nieuwe Financiële Bijsluiter worden ingevoerd. Tot die tijd dienen de huidige regels te worden nageleefd. Alleen voor beleggingsinstellingen geldt op korte termijn al een nieuw regime, dat met de aanstaande inwerkingtreding van de herziene Wet toezicht beleggingsinstellingen van toepassing zal zijn.
Categorie:
Tag(s):