maandag, 24. oktober 2005 - 11:50

B&W Zwolle maken overuren door vele huwelijksjubilea

Met de eeuwige trouw zit het wel goed in Zwolle. Burgemeester en wethouders moeten dit jaar zelfs 56 keer opdraven bij een dergelijk jubileum. Het is een traditie dat echtparen die zestig jaar of meer getrouwd zijn, bezoek van een Zwols collegelid kunnen verwachten.

Het hoge aantal jubilea staat in schril contrast met het aantal van 2004. Toen waren er slechts 29 langdurige huwelijksfeesten te vieren. En in de Overijsselse hoofdstad vinden de inwoners het een eer wanneer de burgemeester of een van de wethouders thuis op bezoek komt. Een mogelijke oorzaak van de stijgende huwelijksjubilea is het gegeven dat er kort na afloop van de tweede wereldoorlog massaal getrouwd werd. Maar ook het gegeven dat mensen tegenwoordig steeds ouder worden verklaart de stijging in huwelijksjubilea. Een stijging die weer tot gevolg heeft dat burgemeester en wethouders dit jaar massaal een huisbezoek afleggen.

Werkzaamheden die tot overuren leiden maar zowel de betreffende burgers als ook het college van B&W zien vooralsnog geen aanleiding om deze traditie te veranderen. Ook het aantal echtparen dat een gouden (50 jaar) huwelijk viert neemt in aantal toe maar deze mensen moeten het met een mooie brief van de burgemeester doen. Pas bij een diamanten huwelijk, dus zestig jaar in de echt verbonden, komt er iemand van het college. En, mocht u als BlikopNieuws-lezer geïnteresseerd zijn in de naam voor een tachtig jarig huwelijksjubileum, dan volgt hierbij de oplossing: tachtig jaar getrouwd wordt in Nederland een eiken huwelijk genoemd. Wie dat ooit bedacht heeft ligt zelf hoogstwaarschijnlijk al onder de groene zoden.

©Blikopnieuws.nl
Tekst:MediaHuis Zwolle
Foto: Robert Hoetink
Provincie:
Tag(s):