dinsdag, 18. oktober 2005 - 21:48

CAO voor onderwijspersoneel rond

Den Haag

De onderhandelaars van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van de ACOP, de CCOOP, het AC en de CMHF hebben een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met een looptijd van 30 maanden, namelijk van 1 januari 2005 tot 1 juli 2007. Er komt een totale salarisverhoging van 2,4 procent. Verder wordt de eindejaarsuitkering vanaf december 2005 structureel verhoogd met 0,5 procent naar 4,1 procent. Ook wordt de specifieke eindejaarsuitkering voor het onderwijsondersteunend personeel verhoogd met 73 euro.

Daarnaast krijgen alle personeelsleden eenmalig 200 euro extra en ontvangt het personeel jaarlijks 360 euro ter compensatie van de inkomenseffecten van de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006. Deze bijdrage wordt maandelijks uitgekeerd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het onderwijsondersteunend personeel.

In de CAO 2003 was al voor het basisonderwijs ruimte voor 4 uur ondersteuning per school afgesproken. In deze CAO krijgen scholen vanaf 1 augustus 2006 ongeveer 4 uur per week extra ruimte voor ondersteuning. In totaal is per school dus ongeveer 8 uur beschikbaar. Verder komt voor reiskostenvergoedingen in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 1 augustus 2006 een extra bedrag van respectievelijk ruim 10 miljoen en ruim 9 miljoen euro beschikbaar.
Categorie:
Tag(s):