woensdag, 10. augustus 2005 - 10:19

Dekzandruggen en verlaten meanders

Regio

Brabant telt veertig gebieden waarvoor aanvullend ruimtelijk beschermingsbeleid is opgenomen in het Streekplan. Deze gebieden zijn beschreven in de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant. Hiermee geven Gedeputeerde Staten aan in welke gebieden de bestaande beleidsregels ter bescherming van aardkundige waarden van toepassing zijn. Op de kaart staan begrenzingen en omschrijvingen van o.a. de samenstelling en opbouw van de aardkorst, reliëfvormen aan het oppervlak, bodemtypen en (grond)waterstromingen. Voorbeelden zijn meanderende beken (Merkske) en stuivend zand (Loonse en Drunense Duinen).

In Brabant zijn daarnaast ook fossiele verschijnselen te vinden bijvoorbeeld dekzandruggen (Regte heide), kreken (Biesbosch), verlaten meanders (Maasterrassen, Land van Cuijk) en pingo-ruïnes (Strabrechtse Heide).

Gebieden worden als waardevol beschouwd als de aardkundige verschijnselen nog een gave vorm hebben en/of in onderlinge samenhang voorkomen. Dan laten ze immers de ontstaanswijze van het landschap zien. De Provincie wil deze aardkundige waarden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis omdat zij onvervangbaar zijn. Vanuit die gedachte heeft de Provincie 40 gebieden van provinciale of nationale betekenis opgenomen in het Streekplan en voorzien van aanvullende ruimtelijke bescherming. Het Streekplan is online te lezen bij de gemeente Brabant © BON
Provincie:
Tag(s):