donderdag, 29. september 2005 - 13:16

EU-terreurlijst van potentiële terroristen die EU inreizen

Amsterdam

De kritiek van de Rekenkamer op de onderlinge samenwerking tussen de verantwoordelijke ministeries op het gebied van grenscontroles verbaast de Lijst Pim Fortuyn niet. Sinds 2002 pleit deze partij immers voor de vorming van één ministerie van Veiligheid. Het meest schokkende feit uit het donderdag pepresenteerde rekenkamerrapport over grenscontroles bij terrorismebestrijding vindt de Tweede-Kamerfractie, dat het controlesysteem van Schengen - het SIS: Schengen Informatie Systeem - waarmee niet EU-onderdanen die de EU inreizen worden gecontroleerd, geen terroristen buiten houdt.

'Het systeem is nu op geen enkele wijze ingericht op het tegenhouden van terroristen:
'Geen van de gronden voor toegangsweigering kunnen in verband worden gebracht met terrorisme', zo constateert de Rekenkamer. 'Aan de controles die wel worden uitgeoefend hebben we dus ook niks: potentiële terroristen kunnen gewoon doorlopen', aldus Kamerlid Joost Eerdmans.

De EU is net als de VS een Unie met binnengrenzen die niet bewaakt worden en waarbinnen terroristen vrij kunnen reizen. Het is volgens de LPF-fractie daarom zeer noodzakelijk om de buitengrenzen van de EU zodanig te bewaken dat verdachten van terrorisme uit bijvoorbeeld Egypte of Syrië de EU niet meer binnen kunnen reizen. Elk terroristisch individu dat buiten de EU-grenzen wordt gehouden wordt op die manier buiten de Nederlandse grenzen gehouden.

Kamerlid Mat Herben pleit al sinds 2002 voor versterking van Het Mobiele Toezicht Vreemdelingen (MTV) en een hechte samenwerking tussen diensten als de douane en Koninklijke Marechaussee (KMar). Naast de gewone grensovergangen zouden de MTV's ook in de nabijheid van zee- en luchthavens streng moeten controleren. In tegenstelling tot de eerdere toezegging van het kabinet om de KMar te versterken staat nu zelfs een vermindering van het personeelsbestand te boek.

Eerdmans zal in het overleg over terrorismebestrijding dat maandag plaatsvindt aandringen op de totstandkoming van een Europese terreurlijst op basis waarvan potentiële terroristen die niet EU-onderdaan zijn de toegang tot de EU ontzegd kan worden. ©BON
Provincie:
Tag(s):