maandag, 10. oktober 2005 - 17:24

Extra geld mantelzorg en wonen-zorg-welzijn

Regio

In 2006 en 2007 besteedt de Provincie Noord-Brabant € 3,1 miljoen extra aan zogenoemde respijtvoorzieningen voor mantelzorgers , het Combifonds en armoedebeleid. Dat is te lezen in de Najaarsbrief 2005 die Gedeputeerde Staten onlangs vaststelden. Tevens worden in de Najaarsbrief de laatste financiële ontwikkelingen aangegeven. Eerder werd al rekening gehouden met een financiële ruimte van € 19,3 miljoen voor 2005-2007. Dankzij hogere belastinginkomsten en lagere uitgaven bij de uitvoering van de begroting 2005, groeit het saldo voor 2005-2007 aan tot € 37,0 miljoen.

Hiervan wordt nu € 2 miljoen besteed voor het Combifonds, € 0,5 miljoen voor de ondersteuning van de mantelzorg en € 0,7 miljoen voor armoedebeleid. Het overige deel schuift door naar 2006. ©BON
Provincie:
Tag(s):