dinsdag, 18. oktober 2005 - 15:45

'Gasunie-pilot II'

Groningen

Minder, eenvoudiger, maar vooral effectievere regels. Dat is de insteek van de
<BR>&#039;Gasunie-pilot II&#039;. Om dit te bereiken, nemen de VROM-Inspectie, de provincie Groningen
<BR>en Gasunie de komende maanden de huidige VROM-regels, -vergunningen en handhaving voor de Gasunie onder de loep. Staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu), Commissaris van de
<BR>Koningin in Groningen, Hans Alders, en Eric Dam van de Gasunie geven woensdag tussen 08:00 en 10:45 uur hiervoor de aftrap tijdens de startbijeenkomst bij de Gasunie in Groningen.

De Gasunie heeft verschillende locaties in Nederland. Hierdoor heeft het bedrijf te maken met veel regelgeving op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid. Daarnaast zijn honderden instanties bij de uitvoering van en de controle op deze regels betrokken. Hierdoor kunnen verschillen in interpretatie van wet- en regelgeving ontstaan die het beheer van het gastransportsysteem er niet eenvoudiger op maken. De pilot onderzoekt of de organisatie rondom de vergunningverlening en handhaving van de huidige regelgeving efficienter en effectiever kan. Uiteindelijk wil de Gasunie een (omgevings)vergunning voor het hele concern. Kernbegrippen hierbij zijn: stroomlijnen van administratieve procedures door het instellen van een loket, uniformeren van voorschriften, coördinatie en bundelen van toezicht en inspelen op bestaande zorgsystemen voor milieu en veiligheid.

De omgevingsvergunning is onderdeel van de modernisering van de VROM-regelgeving. Voor burgers en ondernemers zijn de regels voor ruimte, milieu en wonen van het ministerie van VROM niet altijd eenvoudig en helder. Daarom wil het kabinet minder, eenvoudiger, maar vooral effectievere regels. Het ministerie van VROM geeft met de modernisering van de
regelgeving hieraan invulling. Met deze modernisering zijn zo'n 400 regels geschrapt en worden verschillende regels verbeterd. ©BON
Provincie:
Tag(s):