woensdag, 19. oktober 2005 - 10:17

Gedragscode voor ambtenaren

Schouwen-Duivenland

Vanaf november/december 2005 moeten de medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland weer een eed of belofte afleggen. Zij beloven dan zich te houden aan de uitgangs-punten van deze code. De gedragsregels zijn een onderdeel van het integriteitbeleid dat burgemeester en wethouders vaststelden op 14 juni 2005.

Integriteit is een voorwaarde die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de overheid. Daarom heeft het college van b & w besloten dat voor alle medewerkers van de gemeente een gedragscode wordt opgesteld. Ook voor tijdelijk personeel. De code was er al voor de bestuurders.

De code is niet nieuw. Vroeger bestond deze ook al. Toen moest elke medewerker bij zijn/haar indiensttreding een belofte van eed afleggen.

De gedragscodes zijn niets anders dan gedragsregels. Het zijn normen en waarden die de gemeente als uitgangspunt han-teert bij haar werkzaamheden. Ze moeten de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid garanderen van de overheid. Niet alleen onkreukbaarheid en betrouwbaarheid zijn belangrijk, maar ook klantgerichtheid en objectiviteit.

Het integriteitbeleid en de gedragscode moeten een bijdrage leveren aan het imago van de overheid en de dienstverlening.

© BON
Provincie:
Tag(s):