maandag, 24. oktober 2005 - 17:15

Geen kinderen in de vreemdelingenbewaring

Rotterdam

De vreemdelingenbewaring dient beter te worden afgestemd op het verblijf van ouders met minderjarige kinderen. Dat schrijft de Inspectie voor de Sanctietoepassing in haar rapport 'Ouders met minderjarige kinderen in vreemdelingenbewaring'. Er moet voor hen een aparte regeling met daarbij behorende voorzieningen komen voor deze doelgroep.

Deze conclusies worden getrokken na bezoeken aan het Grenshospitium in Amsterdam en het Uitzetcentrum in Rotterdam, waar minderjarige kinderen met één of beide ouders in vreemdelingenbewaring verblijven. De onderzoekers hebben zich specifiek gericht op de ouders met minderjarige kinderen en niet op de vreemdelingenbewaring als geheel.

Uit het onderzoek blijkt dat de vreemdelingenbewaring van ouders en minderjarigen aansluit bij de meerderheid van de daarvoor geldende (inter-) nationale normen. De Inspectie is echter wel van mening dat het bedrijfsproces in beide instellingen nadelig kan zijn voor minderjarigen die er langer verblijven. De nadruk ligt immers op handhaving van de orde en veiligheid en het voorkomen van ontvluchting. Daarnaast oordeelt de Inspectie dat deze groep ouders met minderjarige kinderen beter in andersoortige voorzieningen kan worden opgevangen, waar de kinderen op het terrein meer bewegingsvrijheid hebben.

De Inspectie voor de Santietoepassing bestaat sinds 1 januari 2005 en houdt toezicht op de reclasseringsorganisaties en op alle landelijke diensten en inrichtingen die onder de
Dienst Justitiële Inrichtingen vallen.
Provincie:
Tag(s):