zaterdag, 6. augustus 2005 - 23:36

Geld voor veiligheidsthermometer scholen

Het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ)* stelt geld beschikbaar aan scholen in het voortgezet onderwijs in Fryslân, zodat deze met behulp van de zogenoemde veiligheidsthermometer knelpunten die betrekking hebben op sociale veiligheid binnen een school, in kaart kunnen brengen. Scholen krijgen hiermee zicht op het schoolklimaat wat vervolgens een stimulans kan zijn om het schoolveiligheidsbeleid verder vorm te geven zodat bijvoorbeeld pesterijen en criminaliteit op scholen kan worden teruggedrongen.

De veiligheidsthermometer is een onderdeel van de zogenoemde veiligheidsanalyse en wordt uitgevoerd door Halt* Friesland. Alle scholen in het voortgezet onderwijs in Fryslân worden de komende maanden voor deze veiligheidsthermometer benaderd door het Haltbureau Friesland. De thermometer wordt afgenomen onder de leerlingen.

Al sinds februari 2003 biedt Halt Friesland aan scholen in het voortgezet onderwijs in Fryslân veiligheidsanalyses (de ‘Veilige School’) aan. In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft Halt inmiddels voor 15 locaties van het voortgezet onderwijs in de gemeente Leeuwarden een dergelijke analyse gemaakt. De resultaten daarvan zijn te vinden op www.haltfriesland.nl.
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft scholen verplicht een veiligheidsplan op te stellen. De veiligheidsanalyse is een instrument om inzicht te krijgen in het schoolklimaat.

In de afgelopen jaren zijn op diverse scholen in Nederland incidenten geweest. Toenemende onveiligheidsgevoelens, gevechten en pesterijen, diefstal en bedreigingen van docenten zijn mede aanleiding geweest voor het in kaart brengen van de sociale veiligheid op de scholen in het voortgezet onderwijs en het op grond daarvan opstellen van een veiligheidsplan.
Provincie:
Tag(s):