woensdag, 14. september 2005 - 19:16

Gellisch is de nieuwe taal voor mensen en computers

Delft

Integratie van gegevens uit databases verloopt vaak moeizaam en kan leiden tot kostbare conversieprocessen. Voor de opslag van gegevens in databases en voor de uitwisseling van gegevens tussen computers ontbreken namelijk een universeel datamodel en een gemeenschappelijke gebruikerstaal. Diverse oplossingen zijn in het verleden aangedragen, maar de meeste bleken te beperkt in hun toepassingsgebied en onderling incompatibel, of moeilijk te implementeren.

Voor de opslag van gegevens in databases en voor de uitwisseling van gegevens tussen computers ontbreken een universeel datamodel en een gemeenschappelijke gebruikerstaal. Het proefschrift van ir. Andries van Renssen presenteert een nieuwe, systeemonafhankelijke standaardtaal, Gellish, als oplossing voor dat probleem. Van Renssen (59) is vandaag, 14 september 2005, gepromoveerd aan de TU Delft.

Het proefschrift van de Delftse promovendus Andries van Renssen presenteert een integrale oplossing voor dat probleem in de vorm van een nieuwe standaardtaal, Gellish, die is gebaseerd op natuurlijke taal. Gellish Engels is bijvoorbeeld de Engelse variant en is een subset (gedeelte) van natuurlijk Engels. Maar er zijn ook afgeleiden van andere natuurlijke talen mogelijk, zoals Gellish Nederlands en Gellish Japans. De term Gellish is afgeleid van Generic Engineering Language.

Alle natuurlijke talen hebben in de basis een verwante structuur om betekenissen en de verschillende relaties daartussen te kunnen beschrijven. Gellish maakt gebruik van deze basisstructuur, die onafhankelijk is van de natuurlijke talen. In die structuur worden feiten uitgedrukt als relaties tussen dingen.

Van Renssen heeft Gellish onder meer gebruikt om een deel van de kennis, vereisten en ontwerp van een smeeroliesysteem van een compressor vast te leggen. Ook beschrijft hij met behulp van Gellish een deel van een algemeen bedrijfsproces voor communicatie over bedrijfstransacties.

Gellish is systeemonafhankelijk en is leesbaar voor zowel mensen als computers. De taal maakt dus elektronische gegevensopslag en gegevensuitwisseling mogelijk in een neutrale vorm die systeemonafhankelijk is. Volgens Van Renssen is Gellish relatief eenvoudig te implementeren. De taal kan onder andere gebruikt worden om de inhoud van bestaande systemen te harmoniseren, bijvoorbeeld gegevens in ontwerpsystemen zoals CAD, ERP-systemen en in- en verkoopsystemen. Het vereenvoudigt bovendien de integratie van gegevens uit verschillende bronnen, zoals gegevens uit diverse engineering- en e-business-toepassingen. Met Gellish kunnen productcatalogi op een systeemonafhankelijke manier beschreven worden. Ook is het mogelijk productspecificaties te beschrijven, evenals ontwerpen en gedrag van apparaten, bedrijfsprocessen en transacties.
Categorie:
Tag(s):