woensdag, 24. augustus 2005 - 10:09

Geluid neemt af, kans op ramp neemt toe

Schiphol

Uit het rapport 'Het milieu rond Schiphol, 1990-2010'van het Milieu en Natuurplanbureau, blijkt dat de beleidsdoelstellingen ter vermindering van de effecten van het vliegverkeer van Schiphol zeer waarschijnlijk worden gehaald. Sinds 1990 is het totale aantal mensen dat overlast ondervindt door het geluid van het vliegverkeer van Schiphol met ongeveer 40 procent gedaald. Dit komt vooral door inzet van nieuwe stillere vliegtuigen.

Toch blijkt ook uit dit rapport dat, de kans op een vliegtuigongeluk met meerdere dodelijke slachtoffers op de grond (het groepsrisico) is ongeveer twee maal zo groot als in 1990. De stijging van het groepsrisico is vooral het gevolg van nieuwbouw van kantoren en woningen rondom de luchthaven. Daarnaast is de kans op een vliegtuigongeluk bij Schiphol sinds 1990 met 30 tot 40 procent toegenomen. De vliegveiligheid per vlucht is weliswaar verbeterd, maar dat wordt volledig teniet gedaan door de groei van het aantal vluchten.

Het zijn voor de toekomst van Schiphol niet de fysieke capaciteit van de start-en landingsbanen of de norm voor de externe veiligheid, maar de geluidsnormen zijn de komende tien tot vijftien jaar het meest bepalend voor deze groeimogelijkheden van Schiphol.

In 2010 kunnen tussen de 480.000 en 550.000 vluchten binnen de geluidsnormen worden afgehandeld. Om dat te halen, zou de luchthaven echter een beperkt deel van de meest lawaaiige vluchten overdag moeten uitvoeren in plaats van in (de randen van) de nacht. Momenteel (2005) worden circa 420.000 vluchten uitgevoerd. Na 2010 zijn de groeimogelijkheden sterk afhankelijk van het stiller worden van de luchtvloot.
Categorie:
Tag(s):