donderdag, 15. december 2005 - 8:14

Gemeente gaat stickeren

Ten Boer

De gemeente Ten Boer wil meer greep krijgen op het aanbieden van huisafval. Hiervoor krijgen alle vier de ophaalroutes hun eigen kleur. Dus één kleur per ophaalwijk. Elk huishouden krijgt voor elke minicontainer, een sticker in de juiste kleur. Vanaf 1 januari 2006 worden alleen minicontainers met kleursticker en daarop het huisnummer geleegd. Een container mag maar eens per 2 weken worden aangeboden. Foutief aangeboden containers worden niet geleegd.

Vanaf 1 februari 2006 gaat de gemeente steekproefsgewijs de inhoud van de minicontainers controleren. Het stickersysteem maakt het de gemeente mogelijk de aanbieders van de minicontainers persoonlijk op hun aanbiedgedrag van huisvuil aan te spreken: “Worden de juiste containers op de juiste datum/tijd aangeboden? Worden de juiste afvalstromen/fracties aangeboden?�

Wat dit laatste betreft gaat de gemeente vooral letten op bedrijfsafval, dit mag niet in de minicontainers! Voor bedrijfsafval moeten bedrijven zelf een regeling met een erkende inzamelaar van afval treffen. Bij het aanbieden van verkeerd afval wordt de container niet geleegd. Het aanbieden van verkeerd afval kan bij ernstige en/of herhaalde overtredingen tot een boete leiden.
Provincie:
Tag(s):