donderdag, 8. september 2005 - 18:02

Geval van open TBC ontdekt

Delfzijl

Bij een bewoner Delfzijl is in augustus jl. tuberculose vastgesteld. De man, die was opgenomen in het Delfzichtziekenhuis, wordt inmiddels behandeld met medicijnen waardoor verspreiding van de ziekte nu niet meer mogelijk is. Omdat zeer kort na opname in Delfzicht een vermoeden van tuberculose bestond, werden in het ziekenhuis beschermende maatregelen genomen en werd de man geïsoleerd verpleegd.

De GGD Groningen voert momenteel een contactonderzoek uit bij de privé contacten van de man. Het Delfzichtziekenhuis voert dit onderzoek uit bij enkele ziekenhuismedewerkers die tijdens het moment van opname in augustus onbeschermd contact hebben gehad met de patiënt.

Gebleken is dat de patiënt in de maanden november en december 2004 ook opgenomen is geweest in het Delfzicht Ziekenhuis. Omdat niet uitgesloten kan worden dat er in die periode een risico is geweest op besmetting worden ziekenhuismedewerkers en kamergenoten, die in deze periode in contact zijn geweest met de man, ook onderzocht. Afhankelijk van de uitslagen van het onderzoek wordt besloten of het contactonderzoek moet worden uitgebreid naar bezoekers die mogelijk in contact zijn geweest met de man. De medewerkers van het ziekenhuis zijn op de hoogte gebracht van het uit te voeren onderzoek. ©BON - foto: Marcel Voorthuisen
Provincie:
Tag(s):