donderdag, 22. september 2005 - 21:26

'Groningen in het zonnetje'

Groningen

Willen we ook in de toekomst nog verzekerd zijn van stroom uit het stopcontact en een lekker verwarmd huis en kantoor dan moet er meer gedaan worden aan energiebesparende en duurzame maatregelen. Dat vindt het Energieconvenant Groningen, een samenwerkingsovereenkomst van de provincie Groningen met Gasunie, de gemeente Groningen, Nuon en Shell Solar. Het Energieconvenant heeft in totaal 253.000 euro beschikbaar gesteld aan projecten in Groningen die en/of duurzaam zijn en/of energie besparen en daarmee bovendien de uitstoot van CO2 verminderen.

Het project 'Groningen in het zonnetje', gericht op het realiseren van energiebesparing in de bestaande bouw bij particuliere woningbezitters. Dit project, dat het afgelopen jaar zijn waarde heeft bewezen in de gemeente Groningen, wordt aan het eind van dit jaar door de provincie Groningen ook aangeboden aan andere Groninger gemeenten. Samen met de gemeenten worden eigen woningbezitters benaderd om op een financieel aantrekkelijke wijze energiebesparende en duurzame maatregelen te realiseren in hun woning. Dit project heeft vanuit het Energieconvenant Groningen een bijdrage van 50.000 euro ontvangen.

Met een bijdrage van 100.000 euro aan het project rijden op aardgas komt het realiseren van 20 aardgasbussen in de stad Groningen dichtbij. Op zeer korte termijn zal uitsluitsel worden gegeven of dit project van start kan gaan.
Er zullen in de stad Groningen in samenwerking met de woningcorporaties Nijestee en IN drie warmtepompen projecten worden gestart, waarvan 2 projecten met elektrische warmtepompen van NUON en 1 een gasgestookte warmtepomp.
Samen met een groot aantal woningcorporaties gaan de provincie en gemeente Groningen een plan opstellen voor de renovatie van een groot aantal wijken in de provincie waarin het onderwerp energie een belangrijke rol speelt. Dit project heeft als doel het vervangen van ketels door energiezuinige ketels, het aanbrengen van dubbel glas en isolatiemateriaal en het installeren van zonneboilers te stimuleren.

Het Energieconvenant Groningen is een samenwerkingsovereenkomst van de provincie Groningen met Gasunie, de gemeente Groningen, Nuon en Shell Solar. Het doel van dit convenant is het realiseren van projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Dankzij samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kunnen projecten snel worden opgepakt. Het Energieconvenant loopt van 2003 tot en met 2007. De provincie Groningen is initiatiefnemer. Het Energieconvenant Groningen sluit goed aan bij de doelstelling van de provincie Groningen om een evenredige bijdrage te leveren aan het nakomen van de internationale afspraken over het terugdringen van de CO2-emissie als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen (Koyotodoelstelling). ©BON - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):