maandag, 22. augustus 2005 - 22:01

Hardere aanpak spreekkoren

Amsterdam

Spreekkoren in het betaald voetbal zijn het afgelopen seizoen harder aangepakt, de richtlijnen voor de bestrijding van spreekkoren zijn sinds het begin van het seizoen veel eenduidiger. De stappen bij aanhoudende spreekkoren van omroepen naar stilleggen en in de ernstigste gevallen staken zijn effectief.
<BR>De aanpak van spreekkoren is verbeterd doordat duidelijk is gemaakt wat niet in het stadion getolereerd wordt. Een andere verbetering is dat deze normen ook daadwerkelijk worden gehandhaafd en als er wel spreekkoren zijn, volgen er sancties van de KNVB naar de club. De stappen die worden genomen bij het ontstaan van spreekkoren en de aanpak van daders kunnen nog verder verbeterd worden.
<BR>
<BR>Dit stelt het Auditteam voetbalvandalisme in het maandagavond aan minister Remkes en deKNVB aangeboden onderzoek naar spreekkoren. Naast dit spreekkorenonderzoek heeft Margo Vliegenthart, de voorzitter van het Auditteam en voormalig staatssecretaris van VWS, het eindrapport van het seizoen 2004-2005 aangeboden aan de minister. Hierin staan vijftig aanbevelingen voor verbetering van de ketenaanpak van de bestrijding van voetbalvandalisme.

In het eindrapport wordt de conclusie getrokken dat de afstemming en samenwerking tussen gemeenten, clubs, politie en OM - de zogenoemde ketenaanpak - in het algemeen goed verloopt. De samenwerking met partijen die niet bij iedere wedstrijd betrokken zijn zoals de NS, busmaatschappijen en spoorwegpolitie, verloopt moeizamer.

Dit bleek onder meer uit het onderzoek naar de rellen bij Feyenoord - Ajax eerder dit jaar. Door van te voren scenarios te ontwikkelen in geval van het staken van de wedstrijd en het terugsturen van supporters bij ongeregeldheden kunnen politie, gemeente, club en vervoerders beter zijn voorbereid en op elkaar ingespeeld. De supportersverenigingen worden in de hele aanpak van het voetbalvandalisme te weinig betrokken.

Het Auditteam doet in het rapport aanbevelingen over dadergerichte aanpak, vermindering van politie-inzet en stadionverboden. Zo moeten de clubs meer moeite doen om te achterhalen welke supporters bij rellen betrokken zijn geweest en moeten deze supporters gestraft worden. Succesvolle methoden voor het terugdringen politie-inzet kunnen landelijk ingezet worden en de stewards krijgen een steeds grotere rol en moeten daar beter op worden voorbereid en bij worden ondersteund. En tot slot moeten stadionverboden beter worden gehandhaafd door pasfotoregistratie en het afspreken van meldingsovereenkomsten met supporters. © BON
Provincie:
Tag(s):