maandag, 3. oktober 2005 - 16:25

Hoofdprijs Philips-symposium voor Laboratorium Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen

Maandagochtend ontving Blikopnieuws het bericht dat op 15 september jl heeft het Klinisch Chemisch laboratorium van Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen de hoofdprijs verdiend heeft voor een posterpresentatie. Tijdens het tweejaarlijks Philips-symposium over laboratoriumautomatisering geven diverse laboratoria een presentatie over een bijzonder project. Het Anemieproject van Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen kwam uit vijf inschrijvingen als beste naar voren.

Anemie, in de volksmond beter bekend als bloedarmoede, is een veel voorkomend verschijnsel. Jaarlijks wordt bij ca. 1000 patiënten in Zeeuws-Vlaanderen deze diagnose door huisartsen gesteld.

Het Klinisch Chemisch laboratorium van Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen is begin dit jaar gestart met een project om sneller de specifieke diagnose anemie te stellen. De onlangs nieuw aangeschafte analyseapparatuur is in staat om uit het groot aantal patiënten dat dagelijks het laboratorium bezoekt, direct mensen te traceren met afwijkende bloedwaarden die wijzen op anemie. De afwijkende bloedwaarden van deze patiënten worden direct doorgespeeld naar de Klinisch Chemicus die vaststelt om welke specifieke vorm van anemie het gaat (bijv. IJzergebreks-anemie, vitaminetekort, nierfalen). De Klinisch Chemicus rapporteert direct aan de huisarts, waardoor een gerichte behandeling van de bloedarmoede direct kan worden gestart.

De snelheid waarmee de anemie via dit project wordt achterhaalt, voorkomt verslechtering van de anemie. Door de zeer snelle gerichte behandeling worden op korte termijn bij de patiënt verbeterende resultaten geboekt en worden onnodige bloedtransfusies voorkomen.

In Nederland zijn nog slechts weinig ziekenhuizen die een dergelijk project uitvoeren.

© BON Bericht ZZV / Foto: Focuss 22
Provincie:
Tag(s):