woensdag, 5. oktober 2005 - 21:00

HRMSC Defensie komt in Enschede

Enschede

Defensie gaat haar nieuwe Human Resource Management Service Centrum (HRMSC) vestigen in Enschede. Staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie heeft zich in het kader van het project Feniks ingezet voor de komst van het HRM SC naar de regio Twente. De vestiging van het HRM SC is een compensatie voor het verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van de sluiting van vliegbasis Twenthe. Uiteindelijk kan het aantal arbeidsplaatsen van Defensie in Enschede uitgroeien tot ongeveer 600. Dat liet het Ministerie woensdag weten.

Deze week is in principe overeenstemming bereikt over de aankoop van een kantoorpand op het Business & Science Park te Enschede. De transactie moet op departementaal niveau nog worden goedgekeurd. Het pand biedt ca. 8.300 m2 kantoorruimte.

In het gebouw zal het op te richten 'shared service'-centrum voor P&O-diensten van Defensie worden gevestigd. De oprichting van dit HRM-servicecentrum maakt deel uit van een volledige reorganisatie van de personeelsdienst van Defensie. Het HRM-servicecentrum wordt het centrale aanspreekpunt voor ondersteuning en specialistische advisering op personeelsgebied voor de defensiemedewerkers. Het gaat alle ondersteunende en administratieve taken op P&O-gebied uitvoeren, die nu nog verspreid zijn bij de verschillende defensieonderdelen. De dienstverlening vanuit het HRM-servicecentrum wordt stap voor stap uitgebouwd. Thans wordt voorzien dat de basisorganisatie van het HRM-servicecentrum begin 2006 operationeel zal zijn.

Het HRM-servicecentrum wordt vervolgens uitgebouwd en zal uiteindelijk bestaan uit een informatiecentrum; een deskundigheidscentrum en een ondersteuningscentrum. In de eerste fase zullen bij het HRM-servicecentrum ongeveer 100 medewerkers werkzaam zijn. Daarnaast zullen in hetzelfde gebouw ook nog enkele andere specialistische diensten worden gevestigd.

De projectgroep Feniks begeleidt de afstoting van vier grote defensieterreinen, vliegbases Soesterberg en Twenthe, Ede-Oost en marinevliegkamp Valkenburg.

© BON
Provincie:
Tag(s):