woensdag, 7. september 2005 - 9:05

Huurwoningen voor Amsterdamse middeninkomens

Amsterdam

De Amsterdamse woningcorporaties De Key en Het Oosten en Rabo Vastgoed, de projectontwikkelaar van de Rabobank, gaan samen honderden nieuwe woningen ontwikkelen voor huurders met een middeninkomen. Doel is de woonkwaliteit in Amsterdam snel en blijvend te verbeteren door hele wijken te vernieuwen en het wijkbeheer professioneel en permanent te regelen. Hiervoor richten de partijen het Stedenfonds Amsterdam op, dat op termijn een omvang krijgt van 500 miljoen euro. Institutionele beleggers worden benaderd om deel te nemen in dit fonds.

Amsterdam kampt al jaren met het vertrek van middeninkomens door een tekort aan circa 17.000 kwalitatief goede huurwoningen in de stad. Dit soort huurwoningen heeft een oppervlakte van meer dan 90 m2, minimaal drie slaapkamers en een huurprijs van tussen de 600 en 1000 euro per maand. Daarnaast houden huurders met een naar verhouding te hoog inkomen (gesubsidieerde) huurwoningen bezet voor mensen met een lager inkomen.

Door het gebrek aan snelheid in de ontwikkeling van middeldure huurwoningen zijn sommige
wijken minder aantrekkelijk geworden voor ondernemers en bovenmodale huurders. De oplossing ligt volgens de initiatiefnemers in het snel bouwen van grote aantallen nieuwe huurwoningen en bedrijfsruimten, gekoppeld aan het professioneel en permanent beheren van gehele wijken. Uit de praktijk blijkt dat wijken met een gemengd woningaanbod en een goed beheer van zowel de publieke ruimte als woningen hoog scoren in tevredenheidsonderzoeken onder bewoners. Een wijk moet schoon, heel en veilig zijn. Hierdoor stijgt ook de waarde van het onroerend goed en vormt het een aantrekkelijke investering voor institutionele beleggers.

De partners in het project willen heldere afspraken maken over de functie van de gebieden die zij gaan herontwikkelen. In 'gebiedsondernemingsplannen' leggen zij duidelijk vast welke doelen er binnen welke termijn bereikt worden. Zo hebben de initiatiefnemers de volgende gebieden in Amsterdam geselecteerd: de Eendrachtsparkbuurt in Geuzenveld, het Van Hasseltkanaal, de Wibautas en IJburg. Als eerste gebied zal de Eendrachtsparkbuurt worden herontwikkeld. De verwachting is dat de bouw in januari 2006 begint.
Categorie:
Tag(s):